مشاوره و راهنمایی برای هرچه بهتر شدن پروژهایی که توسط شما در حال اجرا می باشد.

شرکت گیلاس با توجه به تجربه و تخصصی که در رزومه و کارکنان خود دارد، این امکان را به متقضیان و مشتریان خود را می دهد که در صورت نیاز به عنوان مشاور در پروژهای در حال اجرای آنها حضور داشته باشد تا در هرچه بهتر به سرانجام رسیدن پروژه مورد نظر یاری دهنده کارفرما باشد.