در بازار رقابتی داغ فضای مجازی، اینکه محصول و یا سرویس شما بهتر دیده شود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. به این معنی که زمانی که شما سرویس و یا امکاناتی را در وب سایت و نرم افزار خود ارائه می دهید، این مهم است که کاربران زمان جستجو برای پیداکردن نیاز خود در موتور جستجوگری به عنوان مثال مانند گوگل اقدام به جستجو می کنند، سایت شما به عنوان یکی از سایت های اول پیشنهاد شونده توسط گوگل به نمایش در بی آید و کاربران سایت شما را برای رفع نیاز خود انتخاب کند.
تیم سئو شرکت گیلاس این امکان را دارد که با استفاده از متخصصین خود در این زمینه، شرایط تسهیل در بهینه شدن سایت شما برای موتورهای جستجوگر را فراهم آورد.